Om stillingen

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF
Stillingstittel: Prosjektlederstøtte
Sted: Barnevernesrettet poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
Frist: 21.03.2019
Varighet: Fast

Stillasbyggerne er et prosjekt som er forankret i AHUS og finansiert av Helsedirektoratet. Vi jobber med å tilby skreddersydde helse- og omsorgstjenester og å bygge gode nettverk/stillas til barn og ungdom som bor i fosterhjem og barneverninstitusjoner. Stillasbyggerne består av 8 ansatte psykologer og barnevernfaglige rådgivere og er en hybrid mellom barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Stillasbyggerne er den eneste tjenesten av sitt slag i Norge, og jobber etter tre mål:

- Fange opp og følge opp barn og ungdom (0-23) med psykiske problemer under barneverntjenestens omsorg

- Bidra til at barnas livskvalitet blir høyere

- Bidra til at samarbeidet mellom barneverntjenesten og deres samarbeidspartnere blir bedre

Vi har samarbeidsavtaler med 5 kommunale barneverntjenester og en institusjon, og har ca. 220 barn og ungdom og deres nettverk i prosjektet. Se www.stillasbyggerne.no for mer informasjon. Prosjektleder er Heidi Svendsen Tessand, prosjekteier er avdelingsleder Morten Grøvli (ABUP).


Arbeidsoppgaver

Vi trenger en som kan bistå med sekretæroppgaver i prosjektet. Dette innebærer håndtering av systemer som: GAT, Basware, Sykehuspartner, Personalportalen, Oracle, Exel og DIPS. Oppgavene er blant annet bestillinger, fakturaer, håndtering av personalsystemer, konferanse og møtearrangementer, systemforbedring og systemutvikling. I tillegg er du møtesekretær, har all kommunikasjon med AHUS og ansvarlig for drifting av årshjul, herunder møteinnkallinger, påminninger og forefallende oppgaver for prosjektleder.


Kvalifikasjoner og egenskaper

Lederassisistent, helsesekretær med prosjektstøtteerfaring eller lignende. Må kunne spesialisthelsetjenestesystemene.

Som lederstøtte i dette prosjektet trenger vi en som tar initiativ og ønsker å bidra i utvikling av prosjektet. Vi trenger en som er svært strukturert, men som også tåler litt kaos. Du må kunne systemene godt nok til å tåle at ting tar tid, men samtidig være løsningsorientert. Du må være kjapp i hodet, ha godt humør, og like et miljø med svært engasjerte prosjektmedarbeidere. Du må like å jobbe tett på andre, men samtidig være selvdreven. Vi liker folk som tør å stille kritiske spørsmål, og som også bidrar med å finne løsninger.


Vi tilbyr

Som en del av Stillasbyggerne er du med på å utvikle et svært spennende og nytenkende prosjekt som bidrar til at de mest sårbare barna vi har i samfunnet får den hjelpen og omsorgen de har behov for. Du får ta del i et faglig engasjert miljø, og får muligheten å påvirke din egen arbeidshverdag og oppgaver. Initiativ og selvstendig tenkning blir høyt verdsatt, og humor, latter og gråt blir en del av hverdagen i tøffe barnevernsaker.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, stor fleksibilitet, lokaler sentralt på Jessheim storsenter og hyggelige sosiale aktiviteter. Faglig sett vil du få uvurderlig prosjekterfaring innen innovasjonsarbeid og tjenesteutvikling.


Om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Søknad merkes: 4040883889

Sektor: Offentlig

Sted: Storgata 4, 2050 Jessheim

Bransje: Helse og omsorg

Stillingsfunksjon: Kontor og administrasjon / Sekretær