Stillasbyggerne har tre mål

1. Fange opp og følge opp barn og ungdom med psykiske problemer under barneverntjenestens omsorg

2. Bidra til at barna i målgruppen har god livskvalitet

3. Bidra til at samarbeidet mellom barneverntjenesten og deres samarbeidspartnere blir så bra som mulig.

Stillasbyggerne jobber tett på barneverntjenesten og institusjonsansatte for å øke kvaliteten og lage skreddersydde tiltak rundt barna. Alt arbeid foregår ambulant, også hvis barna bor i fosterhjem på andre kanter av landet. Vi har barna i grønne, gule og røde «grupper» ettersom hvor god planen for oppfølging er, og kan når som helst endre «farge» etter behov. 

 

Om oss

Stillasbyggerne består av psykologer og barnevernfaglige rådgivere. Vi hjelper 5 kommunale barneverntjenester og en institusjon på Øvre Romerike med å gi riktig hjelp til riktig tid – til barn som bor i fosterhjem og på institusjoner. Vi startet i 2015, har 9 ansatte og er 100% finansiert av Helsedirektoratet, og har prosjektkontorer på Jessheim Storsenter.

Les mer om hva vi gjør her.
 

Ansatte

Heidi Svendsen Tessand
Psykologspesialist og prosjektleder

Ann-Kristin Sandaa
Spesialrådgiver barnevern

Maria Nylund
Psykolog

Annette Lundmark
Psykologspesialist

Susanne Skansgård
Spesialrådgiver barnevern

Trude Høy
Psykologspesialist

Marit Ødegaard
Spesialrådgiver barnevern

Nina Gundersen
Perm, Spesialrådgiver barnevern)

Siw Merete Paulsen Administrativ prosjektstøtte

 

Kontakt

Heidi.svendsen.tessand@ahus.no