Vi bygger nettverk rundt barn og unge som er under omsorg av barneverntjenesten, og der tidligere oppfølging ikke har fungert. I stillasbyggingen bruker vi ofte kreative løsninger i valg av hjelpetiltak.

 
 

 

Om oss

om-oss.jpg

Stillasbyggerne består av psykologer og barnevernfaglige rådgivere. 

I media

ropert.jpg

Her kan du finne saker om Stillasbyggerne i media.

For samarbeidspartnere

samarb.jpg

Vi samarbeider med en håndfull kommuner på Østlandet.